Парадокси запізнілого націєтворення

ВІД МАЛОРОСІЇ ДО УКРАЇНИ:
парадокси запізнілого націєтворення
 
Микола Рябчук
 
 
«Можна навіть трохи пошкодувати, що Микола Рябчук настільки вичерпно з'ясував цю тему, що певний час писати про сучасний український націоналізм буде не легше, ніж про українське Середньовіччя - після праць Наталі Яковенко».
 
Віталій Пономарьов,
Сучасність, ч. 1, 1999.
 
«І саме супероб'єктивність і безсторонність Миколи Рябчука, його позиція "над" або "збоку" українсько-російських історичних суперечок і підводить його. Бо національне питання належить до тих, де одне раціональне зерно на правильний шлях не виведе».
 
Лариса Масенко,
Українське слово, 6 лютого 1997.
 
«Очевидно, "історизм" Юрія Шереха-Шевельова [і] якась потворна роздвоєність Тараса Гунчака-науковця та Гунчака-редактора-на-замовлення стали віхами на шляху до маріонеткової безхребетности Івана Дзюби й ідеологічного фіглярства "перевченого" Миколи Рябчука».
 
Сергій Квіт,
Українські проблеми, ч. 3, 1994.
 
ВСТУП
 
THE NOWHERE NATION, АБО ЧИ МАЄ УКРАЇНА ІСТОРІЮ?
 
УКРАЇНСЬКІ РЕТРОСПЕКТИВИ
 
РОЗЩЕПЛЕНИЙ СВІТ: ДО ПРОБЛЕМИ «КРЕСОВОЇ» КСЕНОФОБІЇ
 
LA TERRE CLASSIQUE DES PERSECUTIONS ANTI-SÉMITES, АБО СПОКУТА МЕТАФІЗИЧНИХ ПРОВИН
 
КІНЕЦЬ КОЗАЦЬКОЇ АТЛАНТИДИ: ІМПЕРСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ І УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ
 
МІЖ ГОГОЛЕМ І ШЕВЧЕНКОМ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
 
УКРАЇНСЬКІ ПРОБЛЕМИ
 
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: СПРОБА (ДЕ)МІФОЛОГІЗАЦІЇ
 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЗА ЛИПИНСЬКИМ: PRO ET CONTRA
 
«КРЕОЛІЗАЦІЯ» МАЛОРОСІЙСТВА: ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 
КОЛОНІАЛЬНА СПАДЩИНА І СОВЄТСЬКА СПАДКОВІСТЬ: ПАРАДОКСИ ДЕСОВЄТІЗАЦІЇ
 
УКРАЇНСЬКІ КОМПЛЕКСИ
 
ВІД «МАЛОРОСІЇ» ДО «ІНДОЄВРОПИ»: УКРАЇНСЬКІ АВТОСТЕРЕОТИПИ
 
ПРОТИСТОЯННЯ ДВОХ МІФОЛОГІЙ: ІМПЕРСЬКИЙ ВИКЛИК, НАЦІОНАЛІСТИЧНА ВІДПОВІДЬ
 
НА ЗАХИСТ «ЯСИРУ»: ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
 
УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ
 
ВНУТРІШНІЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ УЯВНІ ТА РЕАЛЬНІ
 
РОСІЯНИ В УКРАЇНІ: З ПОГЛЯДУ АМЕРИКАНСЬКОГО СОЦІОЛОГА
 
БУТТЯ «ПОМІЖ»: ПАРАДОКСИ СУСПІЛЬНОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ
 
 
THE NOWHERE NATION, або чи має Україна історію?
Скачать весь документРазмер файла
vid_do.doc939 кб