Криве дзеркало украiнської мови

Криве дзеркало украiнськоi мови
Нечуй-Левицький Iван
Руйнування украінськоі мови.
I.
Лиха пригода для украiнського пісьменства в його мо­ві
роспочалося в останні два роки од галицьких журналів,
заведяних в Киіві проф. Грушевським ніби-то задля того,
щоб завести одну загальну книжню мову для Галичини й
Украіни, ще й загальний правопис. Проф. Грушевський
пере­вів „Літ. Науковий Вістник" з Львова в Киів, потім
завів журнал, „Записки Киiвського наукового товариства",
як ор­ган того товариства. Для народа на Украіні був
заведяний журнал-газета „Село", ще й під рукою проф.
Грушевського незабаром опинилось видання журнала
„Украiнська хата"... Як бачимо, в шановного пр.
Грушевського була думка по­класти широкий грунт і
підвалини для текучого пісьмен­ства на Украіні, і він
мав на увазі усі верстви нашого су­спільства, і навіть
наукові справи, ще й просвітність украiн­ського народа.
Задумана справа не малоі вартости для Украіні, ще й
задумана з широким планом на користь украінцям. Ало
че­рез два роки ми бачимо недобрі добутки, бачимо усю
шкоду, якоі накоіли ці усі ви'дання для украінськоі мови
й зага­лом для украiнського пісьменства. Заводячи
журнали, проф. Грушевський обіцяв виправлять галицьку
мову в ціх жур­налах і згодом спростить і галицький
поплутаний чудний правопис. Але, як кажуть,
„обіцянка-цяцянка", і та обіцянка так і зостається й досі цяцянкою і не справдилась а ні
тро­шечки. В проф. Грушевського, як виявилось вже в його
виданнях, була зовсім инча думка: він заповзявся
нахра­пом завести галицьку книжню мову й чудернацький
право­пис в украiнському пісьменстві й на Украiні і
зробить йіх загальними і для Галичини, і для украінців.
Ця пота­ємна думка вихвачується в його статтях.
Скачать весь документРазмер файла
zerkalo.doc637.5 кб