Арійська метацивілізація

Арійська метацивілізація
Ігор КАГАНЕЦЬ
 
Свобода там, де є вибір. Хто не може наважитись на самостійний вибір —
ризикує стати рабом, бо вибір за нього зроблять інші. Лише один раз
поступившись правом вибирати, надзвичайно важко його собі повернути, щоб
знову стати вільним. Десять років Україна перебуває в болоті
невизначеності, десять років відбувається імітація розвитку, прогресу,
реформ. За інерцією нам пропонують вибір між Сходом і Заходом, не
усвідомлюючи, що це шлях назад, в минуле, тобто в нікуди. І зовнішньо
блискучий західний лібералізм, і пихатий азіатський деспотизм — це вже
цивілізаційна мертвечина, “поваплений труп”. Вибір між ними, який все
настирніше нав’язується Україні, — це вибір між Содомом і Гоморою. Україна
за своєю сутністю завжди була, є і буде справжньою Європою: духовно,
географічно і расово. Тому їй треба не кудись “інтегруватися”, а
позбавитися внутрішнього рабства, звільнитися від паразитів і стати самою
собою. Теза про “інтеграцію України в Європу” має означати лише одне —
відродження Європи у собі, відновлення пам’яті про наші духовні витоки і
національні святині, реалізацію вимріяного поколіннями українців ідеалу
гармонійного суспільства, застосування кращих світових досягнень. В
України є лише один шлях — власний. Він — у переході на вищий рівень
особистої, національної і расової самосвідомості, людських стосунків,
соціальної організації і технологій, — до нової екологічної ніші, нової
нації, нової цивілізації. 1. ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ Перехід Річ у тім, що сучасна
цивілізація вичерпала існуючу екологічну нішу і стрімко входить у штопор
глобальної кризи, яка пронизує всі аспекти нашого життя: клімат, екологію,
генофонд, міжнародні відносини, мораль, сім’ю, соціальну організацію,
технології. Криза може мати лише два вирішення: або швидка деградація
людства, або рішучий ПЕРЕХІД до нової екологічної ніші. Чому цей
цивілізаційний перехід позначений числом чотири? Справа в тому, що, з
погляду системології, існує чотири базові рівні розвитку людських
спільнот: системи, в основі організації яких покладено особистий досвід і
які розвиваються дуже повільно, методом спроб та помилок; системи, які
грунтуються на вмілому застосуванні колективного досвіду, зокрема
соціальних і технологічних норм; системи, в яких домінує творчий
розрахунок, прагнення до нестандартних дій; системи з цілісним мисленням,
в яких творчий розум під­порядковується фундаментальним духовним і етичним
принципам. У результаті ми розрізняємо 4 рівні розвитку цивілізацій. Не
вдаючись до детальних роз’яснень та обгрунтувань, зазначимо, що в
нинішньому світі домінує Цивілізація-3, яка виникла в Північному
Надчорномор’ї і розвинулась на території Європи (від Атлантики до Уралу),
а в США набула екстремальних форм. Попри всі безперечні досягнення
Цивілізації-3 доводиться визнати, що на теперішньому етапі саме її
бурхлива діяльність поставила людство на межу самознищення. Глобальні
загрози, створені Цивілізацією-3, випливають з самої специфіки мислення і
діяльності на третьому рівні розвитку, коли рішення приймаються
здебільшого на основі логічного розрахунку без серйозного врахування
загальних закономірностей і етичних принципів.
Скачать весь документРазмер файла
korni2.doc118.5 кб