Тернистий шлях українства

Тернистий шлях українства
 
1686 р. — Ліквідація автономії української церкви, незаконне й насильницьке
приєднання Київської митрополії до Московського патріархату і встановлення
Московським патріархом контролю в Україні над церквою, освітою і культурою.
1687 р. — Вимоги Москви до гетьмана України сприяти збільшенню кількості
змішаних шлюбів між українцями та росіянами («Коломацькі статті»).
1689 р. — Заборона Києво-Печерській лаврі друкувати будь-які книжки без дозволу
Московського патріарха.
1690 р. — «Анафема» Московського собору на «киевские новые книги» — книжки П.
Могили, К. Ставровецького, І. Галятовського, Я. Барановича, А. Радивиловського,
І. Славинецького та інших, писані тодішньою українською літературною мовою.
1693 р. — Заборона Московського патріарха привозити до Москви українські книжки.
 
1708 р., листопад — Зруйнування за наказом Петра І гетьманської столиці Батурина
(з винятковою жорстокістю було замордовано всіх його мешканців — 6 тис.
чоловіків, жінок і дітей, а місто дощенту зруйновано і спалено).
1709 р. — Указ Петра І про запровадження цензури при друкуванні українських
книжок у Москві.
1720 р. — Указ Петра І про заборону друкування нових книжок українською мовою в
Києво-Печерській та Чернігівській друкарнях, а старі книжки перед друкуванням
було наказано привести у відповідність з російськими, «дабы... особливого
наречия в оных не было».
1721 р. — Указ Петра І про цензурування українських книжок. Знищення
Чернігівської друкарні.
1729 р. — Указ царя Петра II (внука Петра І), який зобов'язував переписати з
української мови на російську всі державні постанови й розпорядження.
1755, 1766, 1769, 1775, 1786 рр. — Заборони Петербурзького синоду друкувати
українські книжки.
1764 р. — Інструкція Катерини II князю О. В'яземському про посилення русифікації
України, Смоленщини, Прибалтики та Фінляндії.
1764 р., 10 листопада — Указ Катерини II про ліквідацію в Україні гетьманського
правління.
1769 р. — Указ синоду про вилучення в населення українських букварів та
українських текстів з церковних книг.
1775 р., 3 серпня — Маніфест Катерини II «Об уничтожении Запорожской Сечи и
причисления оной к Малороссийской губернии» та про закриття українських шкіл при
полкових козацьких канцеляріях.
1783 р., 3 травня — Указ Катерини II про закріпачення селян у Лівобережній
Україні.
1784 р. — Русифікація початкової освіти в Україні.
1786 р. — Заборона церковних відправ українською мовою, запровадження російської
вимови церковнослов'янських текстів. Наказ про обов'язковість «чистого
российского языка» в Київській академії.
1800 р. — Наказ Павла І про запровадження в Україні будівництва церков у
московському синодальному стилі й заборона церковного будівництва в стилі
козацького бароко.
1817 р. — Закриття Києво-Могилянської академії.
1817 р. — Запровадження викладання польською мовою в усіх початкових і вищих
народних школах Галичини, яка входила в той час до Австро-Угорської імперії.
1831 p. — Скасування царським урядом Магдебурзького права (це поклало край
неросійському судочинству, виборам урядовців та місцевій автономії в Україні).
Скачать весь документРазмер файла
spisok.doc62.5 кб