Дистрикт Галичина (1941-1944)

Василь Офіцинський
ДИСТРИКТ ГАЛИЧИНА (1941-1944)
історико-політичний нарис
 
Вступне слово Романа Офіцинського
 
Виклик безвідрадності перехідного часу
Про наукову спадщину Василя Офіцинського (1966-1998)
Замість вступу
Деякі аспекти участі українців у Другій
світовій війні у франкомовних дослідженнях
 
Розділ І: Політико-правова ситуація у Східній Галичині
Пролог
§1. Окупація військами Німеччини
§2. Включення до складу Генеральної Губернії
§3. Адміністративна влада, норми права,
адміністративно-територіальний устрій, склад населення
§4. Східногалицькі проблеми в урядах
Генеральної Губернії та дистрикту Галичина
§5. Німецька національно-культурна політика
Висновок
 
Розділ ІІ: Політична думка і діяльність політичних сил
§1. Ідеологічні зусилля ОУН
§2. Формування стрілецької дивізії СС «Галичина»
§3. Позиція польських політичних сил
та українсько-польські відносини
 
Розділ ІІІ: Східногалицькі громадські організації
§1. Український Центральний Комітет
§2. «Просвіта» - «Українське освітнє товариство»
§3. Українські жіночі та молодіжні організації
§4. Українські фахові об'єднання
§5. «Об'єднання праці українського студентства»
Основні джерела
 
Українська періодика Генеральної Губернії (1939-1944):
легальні видання, видання Організації Українських Націоналістів.
 
Післямова Наталії Антонюк
Нереалізовані можливості молодого таланту
Список наукових праць Василя Офіцинського
 
© "Ґражда", Ужгород 2001.
Скачать весь документРазмер файла
galichina.doc725.5 кб