Велика Вітчизняна Війна

Федір Пігідо-Правобережний
 
"ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА"
спогади та роздуми очевидця
ФЕДІР ПІГІДО ТО ЙОГО СПОГАДИ (Роман Сербин, Юрій Шаповал)
 
ВСТУП (передмова до першого видання 1954 р.)
 
РОЗДІЛ I: НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ
 
РОЗДІЛ II: "МОГУЧАЯ, НІКЄМ НЕ ПОБЄДІМАЯ!.."
 
РОЗДІЛ III: "ЗРАДА БАТЬКІВЩИНІ"
 
РОЗДІЛ IV: ДВА РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
 
РОЗДІЛ V: РОКИ 1944-1945-й
 
РОЗДІЛ VI: ДЕЯКІ ВИСНОВКИ
 
БОРОТЬБА ЗА ІСТОРИЧНУ ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (Роман Сербин)
 
 
ФЕДІР ПІГІДО ТА ЙОГО СПОГАДИ
 
Наше рішення запропонувати для передруку в Україні спогади Фeдoра Петровича Пiгiдо з часiв Другої світової вiйни під назвою “Велика Вітчизняна війна” продиктоване кількома обставинами. Насамперед тим, що ця книжка, вперше видана у 1954 році, є цiнним внеском у лiтературу про подiї, якi ще досi хвилюють українське суспiльство i викликають гострi дискусiї. Мемуарний матерiал, зiбраний п'ятдесят п'ять рокiв тому, важливий сьогоднi й тим, що автор писав про речi, якi були ще свiжi в його пам'ятi та, незважаючи на труднощi скитальщини, мiг висловлювати свої думки в обставинах повної свободи слова. Друкованi частинами в українськiй емiграцiйнiй перiодицi наприкiнцi сорокових рокiв, вони появилися у формi книжки 1954 року в українськiй друкарнi “Нового Шляху” у Вiннiпезi, в Канаді, а тому були недоступні читачам в Україні. Теперiшнє видання повертає спогади на батькiвщину автора. Власне, про автора ми передусім і хочемо сказати кілька слів.
 
Федiр Пiгiдо народився 1 жовтня 1888 р. у селi Стайки Київської губернiї.1 Його рiд, як вiн сам писав, походив із селян Київщини.2 Майже всі у його та його дружини рiдні, крiм його братiв i сестер та брата дружини, були хлiборобами. Після двокласної школи він закінчив Смілянську технічну та Київську середню військово-медичну школи. В роки визвольної боротьби 1917–1920 років був у Головній військовій санітарній управі УНР. У 20-ті роки Ф. Пігідо працював у сільськогосподарській кредитній кооперації у Стайках та на Стайківському заводі будівельних матеріалів на посаді бухгалтера, а пізніше — помічника технічного директора. У 1930 р. вступив на промисловий факультет Інституту економічних наук, який закінчив у 1935 р. з відзнакою. Працював начальником планового відділу Київського обласного тресту будівельних матеріалів, у науково-дослідному інституті, займався педагогічною працею, читав лекції з організації виробництва будівельних матеріалів у технікумі й інституті підвищення кваліфікації інженерів.
 
Пiд час голоду 1933 р. зaгинуло двоє осiб у його родинi i троє в родинi дружини, ще троє, мiж ними рiдний брат Ф. Пігідо, були розстрiлянi, а четверо заслано в пiвнiчнi табори.3 Пiсля нападу нацистської Нiмеччини Ф. Пiгiдо не був евакуйований i окупацiю пережив разом з дружиною i донькою в Києвi та довколишніх селах.
Скачать весь документРазмер файла
voina.doc1.22 Мб