Археологические культуры

 

Археологические культуры на территории Украины, как основание гипотезы о предках украинского этноса
 
Етногенез (від грецького етнос — народ і генезис — походження) — тривалий
процес утворення і розвитку племені, народу, нації. Вивчення процесів
етногенезу повинно спиратися на комплексне використання даних багатьох
наук: історії, мовознавства, етнографії, антропології, археології.
Чи можемо ми вважати, що племена, які заселяли прабатьківщину слов’ян,
були праслов’янськими? Протягом століть одні племена змінювали чи
витісняли інших, асимілювалися, один етнос переливався в інший — скіфи,
гуни, сармати, слов’яни, половці, татари та інші брали участь у етногенезі
українців. Звичайно, людність Північного Причорномор’я не була етнічно
однорідною протягом тисячоліть. Але при всіх міграціях та асиміляціях ядро
етносу залишалось, зберігало історичну пам’ять, звичаї, вірування,
етнографічні особливості — інакше ми не були б тими, ким є нині.
Тобто, культурний генофонд краю не переривався протягом (довготривалих
війн, поневолення, лихоліть, які випали на долю нашого народу.
Нові дослідження істориків, відкриття археологів постійно змінюють наші
уявлення про життя далеких пращурів. Якщо раніше вчені вважали, що
територія України була залюднена 150-200 тис. років тому, то нове
сенсаційне відкриття в 70-х роках палеолітичної стоянки біля селища
Королеве в Закарпатті внесло корективи у вирішення цього питання.
Результати досліджень виявили 16 культурних шарів, сто тисяч знахідок,
серед яких знаряддя праці кроманьйонців, неандертальців, пітекантропів.
Та найважливішим є можливість дослідити саме генетичність пов’язаних
між собою прадавніх культур, простежити еволюцію знарядь праці впродовж мільйона років.
Відкриття Королевської стоянки привернуло увагу вчених всього світу і змусило науковців переглянути питання про час і шляхи заселення Східної Європи. Нині вважають, що залюднення України відбувалося не зі сходу на захід, як гадали раніше, а із Західної та Південної Європи. І відбувалися ці процеси мільйон років тому 1. Серед вчених ХІХ — ХХ ст. побутують два погляди на походження народів: автохтонізм та міграціонізм.
Автохтоністи вважають, що народ має органічний, спадкоємний зв’язок з найдавнішими мешканцями своєї землі, незважаючи на різні міграції, злиття чи змішування племен. Міграціоністи ж твердять, що головну роль в етногенезі народу відіграють постійні рухи, пересування (міграції) народів.

 

Скачать весь документРазмер файла
arheo.DOC101.5 кб